به گزارش روابطعمومی و اعلام مدیر بیمه های حوادث بیمه کوثر، نسبت خسارت در اواخر دیماه سال گذشته 147درصد بود که با اجرای برنامه کنترل خسارت و بررسی و تجزیه و تحلیل پرونده ها توسط پزشک معتمد و نیز اصلاح برخی دستورالعمل ها نسبت خسارت امسال به 50درصد رسیده است.

بهزاد شعبانی فر از افزایش پوشش ها در سال جاری خبرداد و خاطر نشان کرد: به طور کلی در سال گذشته و سالجاری به ترتیب 306میلیارد ریال و 302میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است.