روز دوم بهمن مدیرعامل بیمه “تجارتنو” به همراه جمعی ازمدیران با حضور درشعبه مستقر این بیمه در ساختمان مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) ازنزدیک درجریان روند بررسی، پرداخت خسارت وصدور بیمه نامه در تمامی رشتههای بیمه ای قرارگرفته و راهکارهای لازم جهت تسریع پرداخت خسارت وارائه خدمات ویژه به کارمندان مستقردراین مرکزارائه شد. علیرضا بنی اسدی قائم مقام مدیرعامل درخصوص این بازدید گفت: حضور مدیرعامل و هیات همراه نشان ازجایگاه ویژه بیمه شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) در بیمه تجارت نو دارد که امیدواریم با حسن تعامل فی مابین شاهد ارتقای سطح همکاری واستمرارآن درسنوات آتی باشیم . وی دربرشماری مشخصات خدمات بیمه درمان تکمیلی برای کارکنان این سازمان اظهارداشت: امکان صدوربیمه نامه، معرفی آنلاین، ارسال مدارک از طریق سیستم مجازی در لحظه و واریز هزینه های درمانی به حساب بیمه شدگان درتمامی مراکز درمانی طرف قرارداد سراسر کشور ازجمله ویژگی های این قرارداد است.
بنی اسدی با تاکید بر اینکه به همکاران توصیه های لازم جهت انجام امور مربوطه درکوتاهترین زمان شده است افزود: خدمات رسانی شایسته؛ محورتمامی فعالیت های بیمه تجارت نو است که سعی داریم در این سازمان نیز به بهترین شکل محقق شود.