بیمه دانا، در خردادماه سال 1353 تاسیس شد. این شرکت دارای بیش از 1650 نفر نیروی انسانی است و در سطح یک از نظر توانگری مالی (که توسط بیمه مرکزی تعیین میشود) قرار دارد.

شرکت بیمهی دانا با داشتن 73 شعبه، 1919 نمایندگی، 21 شرکت نمایندگی و 459 کارگزاری و سه دفتر فرعی در سطح کشور فعالیت میکند.
سرمایه شرکت بالغ بر 100 میلیارد تومان میباشد و سهامداران عمده آن به ترتیب سهام عدالت، شرکت سرمایهگذاری صباتامین، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها میباشند.
تابعیت شرکت, ایرانی است و مرکز اصلی آن واقع در تهران ، خيابان گاندي ، خيابان پانزدهم ، پلاک 2 میباشد.

بیمه دانا حق بیمه تولیدی سال 93 نرخ رشد تولید% سهم در شرکت تولیدی% سهم از بازار تولیدی% ضریب خسارت سال 93
آتشسوزی 380.2 22.70% 2.50% 4.60% 59.9
باربری 134.3 27.50% 0.90% 6.80% 3.5
حوادث 239.7 131.80% 1.60% 8.20% 10.2
حوادث راننده 507.3 51.80% 3.40% 5.40% 45.8
بدنه اتومبیل 766 18.80% 5.10% 5.60% 53.8
شخص ثالث و مازاد 4354.4 32.00% 29.00% 5.00% 105.5
درمان 5096.1 48.90% 34.00% 12.60% 78.9
کشتی -21.2 -140.60% -0.10% -1.60% 6.5
هواپیما 66.7 53.90% 0.40% 5.10% 16.9
مهندسی 499.1 473.90% 3.30% 21.30% 10.4
پول 3.3 -53.80% 0.02% 3.00% 8.7
مسئولیت 800.4 18.30% 5.30% 7.00% 86.1
اعتبار 0 -100.00% 0.00% 0.00% 539086.1
نفت و انرژی 296.9 87.60% 2.00% 8.30% 108.2
سایر انواع 0.2 1.80% 0.00% 0.30% 509.8
جمع غیر زندگی 13123.6 42.00% 87.50% 7.10% 81
زندگی (عمر) 1868.5 45.30% 12.50% 8.70% 69.2
جمع کل 14992 42.40% 100.00% 7.30% 79.93