بیمه آتش سوزی خسارتهای مالی که بر اثر آتش سوزی، صاعقه و انفجار به بنای ساختمان و اموال و داراییهای آن وارد شده را تحت پوشش قرار میدهد. در این بخش به بیمه آتش سوزی پارسیان میپردازیم.

بیمه پارسیان بیمه نامه های آتش سوزی را در طرحها و شکلهای مختلف به مشتریان خود ارائه میدهد.

انواع بیمه آتش سوزی پارسیان:
۱) بیمه آتش سوزی منازل مسکونی پارسیان:

با استفاده از بیمه آتشسوزی پارسیان ، ساختمان و تأسیسات و اثاثیه منزل شما در برابر خطرات آتشسوزی، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار میگیرد. همچنین میتوانید خطرات زیر را به بیمهنامه آتشسوزی خود اضافه کنید:

زلزله، سیل، طوفان
ترکیدگی لوله آب
سرقت با شکست حرز
ضایعات ناشی از برف و باران و سنگینی برف
سقوط هواپیما
آشوب، بلوا و اعتصاب

۲) طرح بیمه جامع منازل مسکونی پارسیان:

در این بیمهنامه که یکی از طرحهای بیمه آتش سوزی پارسیان است، شرکت بیمه متعهد میشود تا تمام داراییهای شما مثل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منزلتان را تحت پوشش قرار دهد. همچنین متعهد میشود تا مسئولیت مدنی شما در برابر اشخاص ثالث و همچنین وقوع حوادث برای اعضا خانوادهتان را هم بیمه نماید. از طرف دیگر در صورت نیاز به اسکان موقت، بیمه پارسیان هزینه اجاره محل اقامت موقت شما را میپردازد.

۳) بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی پارسیان:

با داشتن بیمه آتشسوزی مراکز صنعتی پارسیان، افراد میتوانند داراییهای مراکز صنعتی مثل ساختمان، ماشین آلات، موجودی کالا، موجودی مواد اولیه، وسایل و … را در برابر خطرات آتشسوزی، صاعقه و انفجار تحت پوشش بیمه آتشسوزی پارسیان قرار بدهند.

همچنین می توان با خرید پوششهای دیگر مثل زلزله، سیل و … را آنها را به بیمهنامه اضافه کرد.


۴) بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی پارسیان:

با بیمه آتشسوزی پارسیان مراکز غیر صنعتی مثل کارگاه، انبار، فروشگاه و … را هم میتوان در برابر خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار و … بیمه نمود.


۵) بیمه نامه های اظهار نامهای (شناور) پارسیان:

این بیمه نامه با توجه به تغییرات در میزان موجودی انبارها برای صاحبان کالا و تولید کنندگان ارائه شده است.

در بیمهنامه اظهار نامه ای، فرد در ابتدا حداکثر موجودی که ممکن است در طول مدت بیمه نامه در انبار باشد را برآورد و اعلام می کند و مبلغی را به عنوان علی الحساب پرداخت می نماید. فرد در پایان هر ماه باید میزان واقعی موجودی انبار خود را به صورت کتبی اعلام کند.

در پایان اعتبار بیمه نامه، حق بیمه قطعی بیمه آتش سوزی پارسیان بر اساس میانگین موجودیها در طول سال محاسبه و تسویه میشود.


۶) بیمه مرهونات بانکی بیمه پارسیان:

در صورتی که شما برای کارخانه، کارگاه و یا منزل خود از بانک وام دریافت کنید، ملک مورد نظر در رهن بانک قرار میگیرد. مرهونه شما یا همان ملک مورد رهن بانک، باید بیمه آتش سوزی داشته باشد تا در صورت وقوع حوادثی مثل آتش سوزی، شرکت بیمه خسارت وارد شده را به بانک پرداخت کند.

بیمه پارسیان با ارائه بیمه مرهونات بانکی متعهد می شود که دارایی مرهونه شما را در برابر خطرات ذکر شده در بیمه نامه آتش سوزی بیمه نماید.

بیمه آتش سوزی پارسیان
مراحل صدور و مدارک لازم برای صدور بیمه آتش سوزی پارسیان:

مراجعه به یکی از شعبه ها و یا دفاتر نمایندگی شرکت بیمه پارسیان در سراسر کشور
تکمیل فرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی پارسیان
ارائه مدارک مورد نیاز به شرکت بیمهمراحل و مدارک لازم برای پرداخت خسارت بیمه آتشسوزی پارسیان:

برای دریافت خسارت بیمه آتشسوزی پارسیان باید مراحل زیر را طی کنید:

در ابتدا و بعد از وقوع حادثه، نباید در اموال بیمه شده و آسیب دیده تغییر یا جابهجایی انجام دهید تا ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای کارشناسان بیمه دچار مشکل نشود.
حداکثر تا ۵ روز بعد از حادثه، وقوع آن را به شرکت بیمه اطلاع دهید.
اعلام شماره بیمه نامه، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود به بیمهگر برای هماهنگی بازدید و کارشناسی از محل
اعلام بخشهای آسیب دیده اموال منقول و غیرمنقول (مثل ساختمان، تاسیسات، اثاثیه و موجودی) به بیمه و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال قبل از حادثه .
گرفتن نامه از کارشناس بازدیدکننده بیمه برای ارائه به نیروی انتظامی و سازمان آتش نشانی
گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به واحد رسیدگی برای تکمیل پرونده
اخذ گزارش سازمان آتش نشانی و سایر سازمانهای مرتبط از محل حادثه و ارسال به واحد رسیدگی
محاسبه خسارت توسط بیمهگر بر اساس گزارش کارشناس ارزیابی خسارت
تهیه مدارک مورد نیاز واحد مالی برای پرداخت خسارت
پرداخت خسارت به فرد بیمه گذار